Uudised

IMF: konkurentsivõime alustala on korras riigirahandus

Majandusolude paranedes tuleks valitsusel astuda otsustavaid samme tasakaalus eelarve saavutamiseks ning planeerida vahendeid struktuurireformide tegemiseks ja majanduse tootlikkuse suurendamiseks, soovitab Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) täna avaldatud artikkel IV lõppraportis, kus käsitletakse Eesti majandust. Eesti majanduse konkurentsivõime on viimastel aastatel halvenenud ja sellest on andnud tunnistust Eesti eksportijate väiksem turuosa. Viimaste kriiside armid on kahandanud ka majanduse kasvupotentsiaali. Selleks, et toetada Eesti majanduse konkurentsivõime taastumist, soovitab IMF valitsusele koostada otsustav tegevuskava, mille põhjal liikuda eelarvetasakaalu taastamise suunas ning samuti planeerida vahendeid struktuurireformideks ja majanduse tootlikkuse suurendamiseks.

Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt näeme käesoleva aasta teises pooles majanduse taaselavnemist. Majanduse kasvule pöördumist toetab eelkõige nõudluse taastumine välisturgudel, mis aitab eksportivaid ettevõtteid.

Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt näeme käesoleva aasta teises pooles majanduse taaselavnemist. Majanduse kasvule pöördumist toetab eelkõige nõudluse taastumine välisturgudel, mis aitab eksportivaid ettevõtteid. Tugevana püsinud tööturg ning rahapoliitiliste intressimäärade langetamine aitavad omakorda kaasa majapidamiste ostujõu taastumisele. Samas on prognoosis ebakindlust endiselt palju, kuna muu hulgas tuleb arvestada ka geopoliitilistest pingetest tulenevate riskidega.

Tööturu taastumine võtab aega, palgakasv aeglustub

Selle aasta alguse tööturu näitajates peegeldus majanduslanguse mõju, kuid varasemate kriisidega võrreldes on see olnud mõõdukam. Tööpuuduse kasvu taga võib näha pigem suurt tööjõus osalemist ja tööealiste inimeste arvu kasvu, hõive on kahanenud vähesel määral. Aeglustuv, kuid endiselt kiire palgakasv peegeldab kiire hinnakasvu aja palgatõuse. Kui nõudlus toodangu järele kasvule pöördub, saavad Eesti ettevõtted olemasolevate töötajate abiga tootmist taas suurendada.

FINANTSSTABIILSUSE ÜLEVAADE

Kui tavaliselt toob majanduslangus kaasa probleeme kinnisvarasektorile ja sinna laene andnud pankadele, siis praegune üsnagi pikalt vindunud langus on selle poolest erandlik, et pole vaatamata kõrgetele intressimääradele põhjustanud olulisi probleeme kinnisvarasektoris, selgub Eesti Panga värskest finantsstabiilsuse ülevaatest.

Aprilli hinnakasvu aitas piirata energia odavnemine

Aprillis aeglustus tarbijahindade aastakasv statistikaameti andmetel 2,8%ni.

Et kohtuvaidlusest ei jääks vaid võidurõõm

Elu meie ümber läheb päev päevalt aina keerulisemaks ning samas suunas liiguvad ka isikutevahelised suhted nii era- kui ka ärielus. Tihti juhtub nii, et ilma kohtu kaasabita ei saagi vaidluses lahendust leida, kuid tee mistahes küsimuse lahendamiseni on pikk ja vaevarikas.

Jaekaubandusettevõtete müügitulu on 18 kuud vähenenud

Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu 2024. aasta veebruaris 739 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga vähenes müügitulu püsivhindades 3%.

PROGNOOS. Majandus on tõusu lävel

Eesti Panga värske prognoosi kohaselt on kahe langusaasta järel paranenud tingimused majanduse kasvule pöördumiseks. Energia ja muu toorme hinnad on langenud, hinnatõus on aeglustunud ning inimeste ostujõud Eestis ja Euroopas on paranemas.